Združenie ZLSBD v dňoch 15. a 16. júna 2023 organizovalo diskusné praktikum s názvom DISKUSIE A RIEŠENIA OTÁZOK PRI VÝKONE SPRÁVY BUDOV.

Pozvanie členov ZLSBD a ďalších záujemcov sa stretlo s nečakane veľkým pozitívnym ohlasom, kvôli ktorému, z kapacitných dôvodov, nastala zmena miesta. Účastníci počas dvoch dní zažili atmosféru dynamických a podnetných rozhovorov na aktuálne problémy kvality výkonu správy bytových domov na Slovensku.

O napínavé prednášky a živú pódiovú diskusiu sa postarali odborníci z rôznych odvetví. JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD, o. z.; Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD, o. z.; JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.; JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR; Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.; Boris Rózsa, FAMUS s. r. o.; Ing. Rudolf Vlk, riaditeľ, Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Účastníci dostali odpovede na otázky reklamácie ročného vyúčtovania a jej vybavenia, nedoplatkov a hlasovania. Dozvedeli sa metodiku uľahčenia práce správcu bytového domu, aj to, aké sú výhody elektronického hlasovania, ktoré je nevyhnutnou súčasťou výkonu správy. Poukázanie na pozitíva a negatíva novej vyhlášky im osvetlilo ďalšie riešenia problémov s rozpočítavaním tepla v bytových domoch. V súvislostiach s poistením bytových domov vo vzťahu k živelným pohromám, stále častejším požiarom bytových domov a záplavám získali užitočné informácie a kontakty, ktoré im pomôžu ľahšie a rýchlejšie zvládnuť možné katastrofálne následky. Tie súvisia aj s trestnou zodpovednosťou správcov, o ktorej sa dozvedeli z hľadiska práva a zákonov. Vážne odborné diskusie boli pretkané častými vtipnými hláškami zúčastnených, ktoré oživili atmosféru.

Prvý deň zakončili prehliadkou a ochutnávkou v pivovare. Pečené prasiatko bolo delikatesou dobrodružstiev pri obžinkoch. Zúčastnení boli milo prekvapení, že výsledkom odborného seminára môže byť aj hlboký zážitok, pre niektorých na celý život. Ten súvisel nielen s napínavými prednáškami, ale aj s osobnými rozhovormi a večernou zábavou, získanými osožnými informáciami a užitočnými kontaktmi.

Druhý deň sa niesol v atmosfére priateľstva, uvoľnenej inšpiratívnej diskusie súvisiacej aj s výkonom správy domu a jej rizikami. Ľudí prekvapili nečakané kvízové otázky a výhry. Praktikum bolo ukončené veľmi dynamickými rozhovormi na tému praxe výkonu správy. Podľa referencií účastníkov seminár splnil očakávania s prekvapivým koncom: v najlepšom treba prestať.

ZLSBD týmto ďakuje všetkým zúčastneným za ich aktívnu účasť, vzájomné obohatenie, teší sa na spoluprácu a pozýva na blížiaci sa kongres, na ktorom opäť zas prekvapí svojím bohatým a inšpiratívnym programom.