Staňte sa členom Združenia pre lepšiu správu

u nás členstvo dostáva obsah, zmysel a až 40 výhod

Mám záujem o členstvo

Poskytujeme

Združenie pre lepšiu správu je moderným združením zameraným na skupinu spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcov bytových domov. Vzhľadom na rozsiahlu problematiku v tejto oblasti sme sa rozhodli vyčleniť samostatný priestor pre spoločenstvá vlastníkov. Projekt SVB.sk je zameraný najmä pre spoločenstvá a otázky týkajúce sa správy bytových domov z ich uhla pohľadu. Členovia nášho združenia si užívajú až 36 výhod predstavujúcich najmä informačnú hodnotu, prehľad v aktuálnej legislatíve a judikatúre súdov, Slovenskej obchodnej inšpekcie, vyjadrení ministerstiev, poradenskú činnosť, prístup do členskej sekcie a pod.

STIAHNUŤ INFORMAČNÚ BROŽÚRU SVB.SK

STIAHNUŤ INFORMAČNÚ BROŽÚRU ZLSBD

Povinná aktivácia elektronických schránok pre SVBaNP

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v obchodnom registri, začne 1. júna 2020 a skončí  prvým prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu, a teda 11. júna 2020. Do tejto skupiny osôb patria aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Je však veľkou výhodou zriadiť si elektronickú schránku už dnes a nečakať zbytočne do júna 2020.

Viac info

Vzorová zmluva o spoločenstve

Novela bytového zákona č. 283/2018 Z. z. zasiahla svojím rozsahom do práv a povinností predsedov a spoločenstiev tak výrazným spôsobom, že je nevyhnutné prijať dodatky k zmluvám o spoločenstve, o ktorých sa rozhoduje na zhromaždení rovnakým kvórom, ako o zmluve o spoločenstve celkovo. Pre SVB sme vypracovali vzorovú zmluvu o spoločenstve, kontaktujte nás a získajte ju bez starostí.

Viac info

Efektívne vymáhanie nedoplatkov

Všeobecne zaužívané spôsoby vymáhania nedoplatkov vzniknutých podľa zákona č. 182/1993 Z. z. neprinášajú očakávaný úžitok a dôvody nefunkčnosti tohto systému sa často hľadajú za hranicami zodpovedných. Existujú však možnosti prekonania zastaraných postupov a jediné čo potrebuje spoločenstvo k dosiahnutiu lepších výsledkov je prekonať neochotu skúsiť nové, aj keď na začiatku ťažšie pochopiteľné procesy.

Viac info

Členovia ZLSBD získavajú bezplatné poistenie čistej finančnej škody až do výšky 50 000 eur.

V zmysle § 7c ods. 4 bytového zákona „predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí“. Podľa § 9 „zodpovedá za záväzky vzniknuté pri výkone správy domu až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome“. Okrem toho, že členom ZLSBD ponúkame najvýhodnejšie poistné podmienky na Slovensku, každé SVB, ktoré je našim členom tiež automaticky získava bezplatné poistenie čistej finančnej škody až do výšky 50 000 eur!

Viac info

Prečo a ako sa stať členom Združenia pre lepšiu správu bytových domov

V našom združení podávame predsedom a členom rady spoločenstiev informácie z praxe. Nájdete u nás odpovede na otázky za hranicami textu zákona a informácie, ktoré sú skryté medzi riadkami predpisov. Sme zameraní na praktické riešenia problémov správy bytových domov, poradenstvo, vzdelávanie, a tým vás posúvame po odbornej stránke dopredu. Výška poplatku je 9 centov na jeden byt a nebytový priestor na mesiac a stať sa členom môžete aj prostredníctvom on-line prihlášky. Registrujte sa ešte dnes a užívajte si všetky výhody.

Prihláška za člena

Povinnosti správcov a predsedov v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Pozrite si videoprezentáciu generálnej riaditeľky Sekcie sociálnych štatistík Štatistického úradu SR PhDr. Ľudmily Ivančíkovej, PhD., a riaditeľky Odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu SR RNDr. Zuzany Podmanickej o správcoch bytových domov a spoločenstvách vlastníkov bytov ako povinných osobách v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Viac info

Najnovšie články

Vyberte si obsah, ktorý vás zaujíma

Ak máte zájem u niektorú z našich služieb, vyberte si z možnstí a zanechajte nám váš e-mail.

Naša filozofia

Ako odborníci z oblasti práva, ekonomiky, medziľudských vzťahov, techniky a energetiky, sa dlhodobo zaoberáme efektívnou správou bytových domov. Obnove bytových domov a zatepleniu – ako pohľadu “zvonka” – sa v poslednej dobe venovalo pozornosti vic ako dosť, zabúdalo sa na druhú neoddeliteľnú súčasť, ktorou je správa bytového domu a problematika toho, ako bytový dom „žije zvnútra“. Preto sme vytvorili komplexné riešenie.

Náš tím v projekte SVB.sk

JUDr. Mgr. Marek Perdík
JUDr. Mgr. Marek Perdík
právny špecialista v oblasti správy bytových domov
Ing. Otília Leskovská
Ing. Otília Leskovská
odborná konzultantka pre správu so špecializáciou na spoločenstvá bytov
Mgr. Silvia Valichnáčová
Mgr. Silvia Valichnáčová
mediátorka a právnička v oblasti správy bytových domov

Združenie pre lepšiu správu bytových domov pomáha zvyšovať kvalitu správy bytových domov všetkým bez ohľadu na to, či sa jedná o spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správcu. Rovnako pre právnické ako aj súkromné osoby. Pre vlastníkov bytov a správcov bytových domov prinášame inovatívne návrhy, postupy, metódy a opatrenia smerujúce k celkovej efektivite správy bytových domov. Organizujeme stretnutia s odborníkmi, vytvárame priestor na diskusie, konzultácie a vzdelávanie.