Stretol som suseda, zástupcu vlastníkov bytov z vedľajšieho domu. Poznáme sa už dlhšie. Od čias našich pokusov zriadiť spoločné kontajnerové stojisko na smeti. Stále sa nám to nedarí, pretože stojisko by malo byť spoločné pre 2 vchody nášho bytového domu, 3 vchody bytového domu susediaceho s nami, pričom každý vchod v tomto dome má svojho nezávislého zástupcu vlastníkov bytov. Ďalej by mal na budúcom stojisku byť aj jeden kontajner, ktorí „patrí“ krčmičke umiestnenej v prízemí pre nás susedného domu. A sú tam ešte 4 kontajnery pre triedený odpad, pričom 2 z nich nemôžu byť kryté strechou, lebo sa dajú uchopiť a vyprázdniť len „rukou“ z nákladného auta. Krásny mix. Aby bola situácia ešte zamotanejšia, náš bytový dom má jedného správcu a susediaci bytový dom ma správcu iného. Mestskej časti patrí len maličký pozemok priamo pod kontajnermi, pozemky naokolo patria schránkovej s.r.o-čke. Tá nereagovala na našu snahu komunikovať, keď sme mali snahu dohodnúť sa na prenájme malého priestoru pre naše kontajnery. Vybudovať kontajnerové stojisko v takejto situácii znamená urobiť dohodu 2 správcov, 5 zástupcov vlastníkov bytov, majiteľky krčmičky, ľudí v OLO, na „Meste“, majiteľov pozemkov a to ani nehovorím o dohovoroch s majiteľmi bytových domov – vlastníkmi bytov a nájdení spoľahlivého a cenovo akceptovateľného dodávateľa. Proste vychutnávka pre fajnšmekrov 😊. Keďže sa nám nepodarilo dosiahnuť potrebné dohody na všetkých stranách keď bola táto téma v oboch našich susediacich domoch horúca, stojisko už roky nemáme.

Čas od času „opáčim“ u zástupcov vlastníkov bytov v susediacom dome, či je u nich situácia zrelá na urobenie nových krokov smerom k realizácii stojiska. Keď sa „len tak“ stretneme na chodníku pred domom. Tak, ako teraz – nedávno, keď sme mali spoločnú cestu k zastávke električky. Prehodil som slovo: „No ako to u vás v dome ide? Čo práve spolu riešite? Dôjde už na naše ďalšie jednania o stojisku?“ A stretol som sa len s útrpným úsmevom. Počúvam, ako jeden nevie, o čo ide tomu druhému, ako uzatvárajú dohody s dodávateľmi opráv v dome jeden druhému za chrbtom. Ako nie je chuť ďalej v takejto spolupráci pokračovať. Dôležité veci stoja, riešia sa vraj len nepodstatné veci a spôsobom, s ktorým veľa ľudí v dome nesúhlasí. Zaujímavé. Asi tak skoro to spoločné stojisko nepostavíme. Je to o ľuďoch. Niektoré domy zrejme potrebujú mediátorov. Asi si budem musieť túto profesiu naštudovať a pre našich susedov túto rolu zahrať. Idem sa do toho pustiť. Inak budú naše spoločné veci stáť.

Máte niekto podobnú skúsenosť? Podarilo sa niekomu dohodnúť sa v zložitej situácii so zástupcami iného bytového domu, ktorí mali problémy so vzájomnou spoluprácou?

Napíšte, ako ste na to šli. Ja na oplátku zverejním, čo sa podarilo u nás.