Slovensko stále nemá ucelený právny predpis, ktorý rieši bezpečnosť v bytových domoch. Stovky predpisov má na starosti niekoľko ministerstiev. Aktuálne platí zákon o vlastníctve bytov, ktorý má 30 rokov a jeho gestorom je rezort financií. Rezort financií však tvrdí, že správa bytových domov a ich bezpečnosť sú dve odlišné veci. Podľa správcov bytových domov to nejde oddeliť.

Predseda ZLSBD Marek Perdík v rozhovore pre RTVS uviedol, že riešenie vidí vo vypracovaní nového právneho predpisu. Podľa jeho slov Ministerstvo financií SR v súčinnosti s Ministerstvom dopravy SR mali spracovať novelu v oblasti efektívneho výkonu vlastníckeho práva a kontroly správcov bytových domov.

Martin Petro z Odboru komunikácie Ministerstva dopravy SR reagoval, že rezort dopravy aktuálne pracuje na úlohe, v ktorej navrhne riešenia v oblasti výkonu vlastníckeho práva a správy a údržby bytových domov a jej efektívnosti najmä v oblasti kontrolných právomocí. Jej cieľom je hlavne predchádzať požiarom.

Rádiožurnál, 29. 5. 2023