Partneri

Finlegal services s.r.o.

dražby, vymáhanie nedoplatkov a právne služby
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava
Štúrova 27, 040 01 Košice


e-mail: finlegal@finlegal.sk
tel.: 0918 628 240
www.finlegal.sk

REHAU s.r.o.

KKopčianska 82A
850 00 Bratislava

e-mail: bratislava@rehau.com
tel.: +421 2/68209110
www.stupacky.sk

ista Slovakia, s. r. o.

meracia technika a rozpočítanie nákladov spojených s užívaním nehnuteľností
Podunajská 25, 821 06 Bratislava


e-mail: ista@ista.sk
tel: 02/40 24 09 99
www.ista.sk

Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o. | člen siete INSIA SK s.r.o.

poistenie bytových domov, zodpovednosti správcov a predsedov SVB
Trieda SNP 88, 040 11 Košice


e-mail: daniel.ferdinandy@insia.com
tel: +421 908 973 621
www.insia.sk

J.M.TRADE spol. s r.o.

Ventilátory a lokálne rekuperácie LIMODOR
Dvojkrížna 47, 820 13 Bratislava


e-mail: jozefm@jmt.sk
tel: +421 903 701 256
www.jmt.sk

EasySVB

ŠTOLC CAD-Software
Kukučínova 19, 927 00 Šaľa


e-mail: info@easysvb.sk
tel: 0904 454 744
www.easysvb.sk

JAGA GROUP, s.r.o.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava


e-mail: jaroslava.omastova@jaga.sk
tel: 0903 245 665 tel: 02/50 200 205
www.jaga.sk

INPROST s.r.o.

Smrečianská 29, 811 05 Bratislava


tel: 02/446 31 194
www.obecne-noviny.sk

Týždenník TREND

News and MediaHolding a.s.
Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava 3


e-mail: trendpredplatne@newsandmedia.sk
tel: (02) 32 153 111
www.etrend.sk

Asociácia vlastníkov bytov

Fedinova 4, 851 01 Bratislava


e-mail: asociacia@avb.sk
tel: 02/207 92 713
www.avb.sk

RIMAVINY

Mesačník pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota
RSNET s. r. o., 979 01 Rimavská Sobota


I.MAR spol. s r.o.

stavebná výroba, obnova bytových domov, montáž výťahov, predaj a montáž zariadení z oblasti zelených energií
Chrenovisko 2679, 979 01 Rimavská Sobota


e-mail: dalog@imar.sk
tel: 0911 828 589
www.imar.sk