Využite výnimočnú príležitosť! Odomkli sme pre vás odbornú prednášku na tému Praktických prípadov atypického postavenia SVB pri výkone správy a riešenia zo strany ZLSBD, ktorá odoznela na našom jesennom VII. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2021. Prednášku viedol predseda ZLSBD, JUDr. Mgr. Marek Perdík.

Čo sa dozviete?

  • problém zriadenia SVB pri obstaraní alebo výstavbe bytového domu
  • právnická osoba ako „deliaci“ vlastník v prípade zriadeného SVB
  • zbytočnosť inštitútu stanov
  • riešenie situácie v prípade nefunkčnosti orgánov SVB
  • majetok SVB ako účtovná položka a jeho význam v realite
  • spotrebiteľský charakter vzťahov pri výkone správy SVB
  • problémy skúmania zápisnic z hlasovania vlastníkov úradmi vo vzťahu k elektronickému hlasovaniu
  • možnosti korešpondenčného hlasovania v prípade SVB

V prípade záujmu si ešte stále môžete zakúpiť prístu do archívu zo VII. kongresu LEPŠIA SPRÁVA 2021. Pre členov ZLSBD platí zvýhodnená cena prístupu k trojdňovému archívu za poplatok 49 eur a pre nečlenov je videoarchív k dispozícii za poplatok vo výške 100 eur. Zakúpiť prístup si môžete po kliknutí na tlačidlo nižšie.