Ubehli iba dva týždne od vydania mimoriadneho vydania časopisu Zlepšovák s podtitulom „Správa bytových domov v roku 2020“ a už tu máme prvé oficiálne tohtoročné vydanie časopisu Zlepšovák, ktoré je opäť plné zaujímavých odborných článkov a samozrejme všetkých ostatných tém súvisiacich s výkonom správy. Môžete sa tešiť na články o veľkých zmenách v procese likvidácií SVBo otázkach zimnej údržby, o odmeňovaní predsedov spoločenstiev či o pojme „tej istej veci“ a rozhodovaniu vlastníkov o nej. Viac sa dočítate aj o štruktúre bytového fondu na Slovensku či vysporiadaní vecných práv k priľahlému pozemku.

Okrem týchto odborných tém sú v časopise mnohé ďalšie zaujímavé články, ktoré vám určite spríjemnia chvíle tohto chladného obdobia. Tlačená verzia časopisu bude členom ZLSBD doručená poštou v najbližších dvoch týždňoch, no Zlepšovák si môžete prečítať už teraz v elektronickej forme po kliknutí na odkaz nižšie.