Sme hrdí, že vám môžeme predstaviť novú publikáciu vydanú vydavateľstvom Beck, ktorej účelom je ponúknuť ucelený pohľad na známe aj menej známe prípady z praxe z oblasti výkonu správy a ich rozuzlenie v podobe prehľadnej zbierky judikátov. 

Za touto rozsiahlou až 520 stranovou publikáciou stoja naši odborníci pôsobiaci v oblasti legislatívy týkajúcej sa výkonu správy, ktorých dobre poznáte z našich seminárov či kongresov. JUDr. Marek Valachovič, JUDr. Mgr. Marek Perdík a Mgr. Silvia Valichnáčová spojili svoje sily a odborné znalosti, aby vám priniesli prvú publikáciu svojho druhu. Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je zbierkou 450 súdnych rozhodnutí a stanovísk, prehľadne  zoradených do jednotlivých kapitol s priradením ku konkrétnym paragrafom. 

Zbierka obsahuje rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, krajských súdov a vybrané rozhodnutia okresných súdov. Autori sa rozhodli zahrnúť do publikácie aj rozhodnutia českých súdov, a to najmä vo vzťahu k českému zákonu č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ktorý bol v Českej republike účinný do prijatia tamojšieho nového Občianskeho zákonníka (teda do 31. 12. 2013). Vzhľadom na podobnosť právnych úprav po roku 1989 sú české rozhodnutia stále primerane aplikovateľné aj v našej právnej praxi. 

Publikácia je určená tak odbornej, ako aj laickej verejnosti a určite si nájde dôstojné miesto nielen u všetkých právnických profesií, ale aj u správcov, predstaviteľov spoločenstiev vlastníkov, orgánov verejnej moci a v neposlednom rade aj u vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých problematika bytovej agendy zaujíma.

Z predslovu od samotných autorov:

“Čitateľa si dovoľujeme upozorniť, že predpokladom praktického využitia spracovaných rozhodnutí je nielen oboznámenie sa s nami vybranou právnou vetou, ale aj so skutkovým základom daného prípadu, samozrejme ak je v publikácii uvedený. Vzhľadom na obmedzený rozsah publikácie však nebolo možné uviesť celé odôvodnenie pri každom jednom publikovanom súdnom rozhodnutí. Ak aj odôvodnenie za právnou vetou uvedené je, tak spravidla len v skrátenej forme za účelom priblíženia vybraných právnych viet príslušného judikátu. Za účelom praktického využitia súdneho rozhodnutia tak čitateľovi tiež odporúčame oboznámiť sa s celým znením daného rozhodnutia, pokiaľ je  bežne dostupné (čo je drvivá väčšina rozhodnutí uvedených v tejto zbierke).

Našim spoločným autorským želaním je, aby táto publikácia nepredstavovala len zbierku vybraných súdnych rozhodnutí, ale aby bola hlavne hmotným materiálom, o ktorý sa pri výklade právnych noriem Bytového zákona a súvisiacich právnych predpisov dokáže oprieť každý, komu nie je správa bytového fondu na Slovensku ľahostajná. Aj keď výkon správy bytov a nebytových priestorov spôsobuje mnohé komplikácie a mohlo by sa zdať, že znenie právnych predpisov dokáže otvoriť viac otázok ako podať odpovedí, veríme, že si v našej publikácii čitateľ nájde odpoveď na „tú svoju“ otázku.”

Publikáciu si môžete objednať už teraz po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Publikáciu sme pokrstili na V. (online) kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2020. Krstným otcom publikácie sa stal Ing. Karol Jursa z Okresného stavebného bytového družstva z Dunajskej stredy, ktorý má tiež svoje prvenstvo v podobe prvého člena ZLSBD z pomedzi všetkých družstiev. Krstný otec symbolicky „poslal“ autormi podpísanú publikáciu do sveta výkonu správy pekne zabalenú v obálke.

zľava: Marek Perdík, Silvia Valichnáčová, Karol Jursa, Marek Valachovič