Iste ste si to všimli aj vy. Na Slovensku sa za posledných niekoľko rokov staré bytové domy premenili na lepšie vyzerajúce stavby, k čomu prispela napr. zmena farby fasády alebo výmena okien za odolnejšie. Základným menovateľom týchto zmien by však nemala byť len vizuálna stránka.

Tzv. zatepľovanie činžiakov či výmena starých okien za plastové sa za posledné roky stala na Slovensku akýmsi trendom. Nie v každom prípade však takáto modernizácia prebehla komplexne a dostatočne, z čoho skôr či neskôr môžu prameniť ďalšie problémy. Ak sa už ako spoločenstvo vlastníkov bytov rozhodnete a dvojtretinovým súhlasom odobríte renováciou svojho bytového domu, jej cieľom by mala byť predovšetkým energetická úspora.

Úsporu na energiách je možné dosiahnuť najmä po komplexnej obnove bytového domu. V jej realizácii samozrejme zohráva dôležitú úlohu financovanie. V súčasnosti sa na slovenskom trhu naskytá niekoľko možností financovania obnovy bytových domov. Jednou z výhodných ponúk je aj úver RENOVO od ČSOB.

Panel Houses with Trees at Colorful Sunset

Úver RENOVO:

  • je možné použiť na financovanie rekonštrukcie a modernizácie bytového domu a nákladov na energetický audit či stavebný dozor,
  • čerpanie finančných prostriedkov až do 100 % hodnoty investície – jednorazové alebo postupné,
  • úverový limit od 8 300 €, splatnosť do 25 rokov,
  • zabezpečenie do 10 000 € na jednu bytovú jednotku, bez potreby zriadenia záložného práva na jednotlivé byty,
  • bez nutnosti predkladať znalecký posudok.

ČSOB patrí medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne banky na slovenskom trhu. Okrem kompletnej ponuky bankových produktov vyniká aj vďaka uplatňovaniu bankopoistného konceptu a osobitú pozornosť venuje aj komunálnemu financovaniu. Ak sa teda rozhodnete zmodernizovať váš bytový doma a bývať úspornejšie, využite úver RENOVO od ČSOB. Viac informácií sa dozviete na tomto ODKAZE.