Časopis ZLEPŠOVÁK

Našim záujmom je podávať členom pravidelné informácie týkajúce sa všetkých pilierov, na ktorých je združenie postavené. Interný časopis “Zlepšovák” je zhmotneným poslom lepších správ, ktorý bude vydávaný v tlačenej a digitálnej podobe.

Obsahovo bude zameraný na vlastné články odborných konzultantov združenia, ako aj príspevky business partnerov s vysokou informačnou hodnotou. Zmyslom nie je predávať reklamu, ale poskytovať relevantné informácie. Účelom jeho vydávania je pravidelná informovanosť členov o minulých a plánovaných aktivitách združenia, nových členoch, dosiahnutých úspechoch, ale aj dávať možnosť členom zapojiť sa do rôznych voľnočasových aktivít.

V ZLEPŠOVÁKU NÁJDETE
– odborné články konzultantov a právnikov združenia
– rubriku z oblasti obnoviteľných zdrojov energie
– novinky zo sveta správy
– otázky a odpovede
– aktuálnu judikatúru všeobecných súdov v oblasti správy a rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie s výkladom
– články od našich bussiness partnerov
– postupné predstavenie členov
– rozhovor s osobnosťou zo sveta správy

číslo 11

číslo 10

dvojčíslo 8 a 9

 

dvojčíslo 6 a 7

 

dvojčíslo 4 a 5

 

číslo 3

číslo 2

číslo 1