Zatepľovanie nie je módny hit. Klíma na Slovensku sa rapídne zmenila. Za posledných 50 rokov priemerná teplota stúpla o 2 °C a najbližších 100 rokov sa predpokladá nárast o ďalšie 4 °C. Tomu treba prispôsobiť aj naše bývanie. Otázka teda neznie, či zatepliť, ale ako. Zateplenie totiž nechráni len pred zimou, ale aj pred výkyvmi teploty a prílišnou páľavou. Ako si vybrať vhodný zatepľovací systém?

S konateľom spoločnosti IMAR sme sa snažili nájsť odpoveď na túto otázku na základe skúseností a realizácií zateplenia. Rozprávali sme sa o najideálnejšej forme zatepľovania pre nezateplené paneláky a bytové domy.

Vaša spoločnosť realizovala aktuálne projekt zateplenia bytového domu na Rožňavskej 36 v Rimavskej Sobote. Môžete tento projekt priblížiť čitateľom?

Jedného dňa nás oslovil správca bytového domu v mene vlastníkov (SVB) na základe dávnejšej spolupráce. Na sídlisku zostali ako posledná nezateplená bytovka. Predseda spoločenstva mal požiadavku na komplexnú obnovu bytového domu, a to na zateplenie a hydroizoláciu strechy, sanáciu balkónov, rekonštrukciu výťahu, vonkajšie stavebné úpravy, rekonštrukciu elektroinštalácií, spoločných priestorov, zateplenie obvodového plášťa. Samozrejme, najnákladnejšiu investíciu predstavovalo práve zateplenie obvodového plášťa. Z pohľadu investora sa teda kládol dôraz na čo najvyššiu životnosť, možnú návratnosť počas splácania úveru, estetiku a luxusnejší vzhľad. Aby sme mohli naplniť tieto očakávania, pristúpilo sa k návrhu zateplenia obvodového plášťa formou prevetrávanej fasády Marmoroc.

Čo si zatiaľ obyvatelia bytovky aj investor najviac pochvaľovali v porovnaní s tým, čo bežne videli pri zateplení budov ? Zaznamenali ste už počas stavby pozitívne reakcie?

Samozrejme, pretože ako prvá každého upúta rýchlejšia inštalácia, žiadne mokré procesy, ktoré sú závislé od klimatických podmienok, žiadne technologické prestávky z dôvodu vyzrievania a schnutia, menej stavebného odpadu pri inštalácii. Stavali sme bez obmedzenia klimatickými podmienkami. Výsledný efekt na fasáde je veľmi moderný granitovo-betónový obklad. Navyše, systém nie je závislý od zručnosti stavebných pracovníkov ako pri klasických fasádach. Zmoknutie tepelnej izolácie pri nepriaznivom daždivom počasí systému neprekáža. V aktívnej vzduchovej medzere dochádza k jeho dokonalému vysušeniu. Nehrozí vznik plesní a zníženie životnosti systému.

Zateplenie je v súčasnej fáze kompletne hotové. Aktuálne máme za sebou tropické teploty leta. Dokázali už obyvatelia za tento čas oceniť prínos prevetrávanej fasády?

Referencie, ktoré máme od obyvateľov, sú výborné. Pochvaľujú si výbornú klímu v bytoch aj počas horúcich dní. Vzduchová medzera a komínový efekt v nej odvádzajú horúci vzduch, a tak nedochádza k prehrievaniu obvodového plášťa. Vizuálne fasáda budí luxusný dojem, čo klientom lepšie zhodnotí cenu nehnuteľnosti.

Pri väčšine takýchto zákaziek sa však používa klasický zatepľovací systém. Prečo teda padlo rozhodnutie využiť iný model zateplenia?

Bolo to práve porovnanie prevádzkových nákladov, nákladov na údržbu a životnosti. V prípade zákazky na Rožňavskej 36 cena zateplenia obvodového plášťa klasickým zatepľovacím systémom predstavovala 192 327,75 € a cena zateplenia formou prevetrávaného systému Marmoroc bola 256 437 €. To sa zdá na prvý pohľad viac, ale investor premýšľa aj do budúcnosti. Klasický systém má drahú údržbu, pretože cena údržby pri rozlohe domu 2 176 štvorcových metrov predstavuje umývanie, impregnáciu, maľovanie a podľa platných cenníkových cien by to vyhádzalo na 72 800 €. Marmoroc si toto nevyžaduje, a preto už po 18 roku životnosti KZS cena údržby presahuje cenový rozdiel v porovnaní s prevetrávanou fasádou. Po 30 rokoch sa pri KZS opäť vyžaduje zateplenie z dôvodu konca životnosti a prichádza ďalšie kolo zadlžovania a brania úveru minimálne vo výške 215 000 €. Na základe tohto porovnávacieho prepočtu sa SVB rozhodlo jednoznačne investovať do zateplenia obvodového plášťa formou prevetrávanej fasády.

Môžete opísať priebeh realizácie?

Začalo sa najskôr sanáciou a zateplením balkónov. Investorovi sme navrhli rozšírenie balkónovej dosky o 20 centimetrov, aby pre zateplenie obvodového plášťa neprišiel o plochu z balkóna. Súčasne sa realizovalo zateplenie a hydroizolácia strechy, navýšenie atikových múrov ako predpríprava na bezproblémovú inštaláciu zakončenia prevetrávaného systému. Aj tu sa prejavila výhoda prevetrávanej fasády. Realizácia celého zateplenia bola vďaka postaveniu lešenia na celom objekte dvojnásobne rýchlejšia ako zateplenie obvodového plášťa klasickým spôsobom. Po realizácii zateplenia obvodového plášťa sa v súčasnosti montujú nové hliníkové balkónové zábradlia na rozšírenú balkónovú dosku. Vlastníci sú vďační aj za to, že sa im nezmenšil priestor na balkónoch.

Hovorili sme o úspore za servis fasády. V čom teda bude tá úspora financií v budúcnosti?

V prípade poškodenia jednotlivých dielov krytiny Marmoroc na fasáde budovy ich zvládne odborník nahradiť novými behom niekoľkých minút. Dodatočná inštalácia satelitnej televízie, prípadne optického internetu, je veľmi jednoduchá. Fasádne diely je možné odinštalovať a znova nainštalovať pomerne rýchlo, čo pri klasických fasádach nie je možné. Navyše musím povedať, že zateplenie obvodového plášťa prevetrávaným fasádnym systémom odporúčam každému jednému bytovému domu, a to hlavne z dôvodu trvalých tepelnoizolačných vlastností, ale aj pre trojnásobne vyššiu životnosť oproti klasickému kontaktnému zatepleniu, bezúdržbovosť systému, lepšiu klímu v bytoch, zdravšie bývanie, lepšie zhodnotenie nehnuteľnosti.

Môžete systém Marmoroc predstaviť viac?

V skratke ide o zdravé, efektívne a trvácne zatepľovanie 21. storočia. Ide o škandinávsku technológiu prevetrávanej fasády. Vďaka prítomnosti cirkulácie vzduchu v systéme zaručuje ideálny komfort bývania a inteligentný odvod vlhkosti. Steny nevlhnú, fasáda sa prevetráva, vzduch v interiéri je zdravší. Práve v severských krajinách je zateplenie extrémne dôležité. Aj vďaka tomu dokázali práve tu vytvoriť najúčinnejší zatepľovací systém.

Čo je základom celého systému?

Hlavnými piliermi sú oceľový rošt pripevnený k stene budovy, tepelná izolácia a vonkajší obklad, ktorý zvyšuje estetiku budovy. Kompaktné fasádne dosky sú odolné proti UV žiareniu, sú trvanlivé, bezúdržbové, dokonca môžu mať antigrafitovú úpravu. Marmoroc sa hodí aj na rodinné domy, kde je ideálnym riešením ako pre novostavby, tak aj pre obnovu starších rodinných domov. Takisto sa hodí na panelové domy a bytovky. Vytvára zdravé a komfortné bývanie. Je to zároveň aj riešenie pre komerčné stavby, ktoré v sebe kombinuje vysokú životnosť, kvalitu a úsporu energií.

Viac informácií nájdete na stránke www.imar.sk, obnovabytovychdomov.sk, fasadymarmoroc.sk.