Správnou odpoveďou by mala byť „poistná zmluva bytového domu poisteného na aktuálnu hodnotu, aby sa bytový dom vyhol podpoistenosti“To znamená, že v prípade totálnej škody, by sa za danú poistnú sumu mal dať bytový dom postaviť odznova.  

Naša spoločnosť za posledné mesiace pre klientov najviac riešila otázku dostatočného zabezpečenia poistenia ich bytových domov. Predovšetkým však, či výška poistnej sumy bytového domu v prípade totálnej škody, práve po nešťastnej udalosti výbuchu na  Mukačevskej ulici v Prešove, je postačujúca.  

Správne určiť poistné sumy na bytové domy vo Vašej správe by mal vedieť váš maklér. Pokiaľ sa daný maklér v danej problematike aspoň trochu vyzná, tak podľa m2 plochy bytového domu vie približne vyrátať poistnú sumu bytového domu, aby v prípade totálnej škody na bytovom dome, poisťovňa uhradila plnú výšku poistného plnenia, ktorá je adekvátna hodnote novej nehnuteľnosti. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov boli bytové domy pod poistené, čo v praxi znamená, že pokiaľ by nastala podobná situácia, ako nešťastná udalosť v Prešove, tak by im poisťovňa vyplatila sumu, za ktorú by si vlastníci bytov nedokázali kúpiť nové byty, ale ani nedokázali postaviť bytový dom podobný tomu, kde aktuálne bývajú. Pokiaľ by štát a občania v prípade poistnej udalosti v Prešove neprispeli poškodeným vlastníkom bytov vo verejných zbierkach, tak by vlastníci bytov skončili tak, že by si ledva za poistné plnenie z poisťovne kúpili garsónky.

Žiaden zákon však neukladá povinnosť mať poistený bytový dom. Vlastniť však byt v bytovom dome, ktorý nie je nijako chránený, je značné riziko. Preto väčšina bytových domov je nejakým spôsobom poistená, ale na druhú stranu nie každá poistná zmluva kryje hroziace riziká a väčšina bytových domov je podpoistená, teda poistená na neadekvátnu sumu. Nejde len o poistenie spoločných častí a zariadení bytového domu, kde patrí plášť budovy, resp. obvodové múry, strecha, schodisko, výťahy, elektrické a plynové prípojky alebo či sú poistením kryté aj jednotlivé byty a ich vnútorné stavebné súčasti. Tam patria podlahy v bytoch, okná, dvere, sanita, kuchynské linky, vstavané skrine, zabudované spotrebiče, rozvody, žalúzie, markízy, klimatizačné zariadenia a iné zariadenia, ktoré sú v bytoch zabudované alebo pevne pripojené.  Preto je veľmi dôležitá výška poistnej sumy, na ktorú je bytový dom poistený.

Správne stanovená poistná suma by mala v prípade škody pokryť opravu či obnovenie bytového domu do pôvodného stavu tak, aby poškodení vlastníci nemuseli použiť vlastné úspory. Ďalšou dôležitou časťou je výber poistných rizík a pripoistení, ktoré poistenie pokrýva. Nedá sa povedať, ktoré poistné riziká sú dôležité a ktoré naopak menej dôležité. Optimálne je poistiť bytový dom komplexne, aby bol chránený v prípade živelnej udalosti či požiaru, ale aj v prípade poškodenia strojov a zariadení v bytovom dome, ako sú napríklad výťahy, kotolňa či spoločné antény. Preto je cena poistného v rámci poistných rizík a pripoistení zanedbateľná v porovnaní s nákladmi, ktoré môžu vzniknúť v prípade nepoistenej škody.     

Okrem poistenia majetku by ste nemali podceňovať ani poistenie zodpovednosti za škodu. Škody totiž nemusia byť len na majetku, ale aj na zdraví, ktoré môžu byť niekedy vyššie, ako samotné škody na budovách a zariadeniach.      

V neposlednom rade treba myslieť aj na ochranu domácnosti. Jedná sa o hnuteľné veci, ktoré sa v byte nachádzajú. Do tejto kategórie patria koberce, elektronika, spotrebiče, nábytok a všetky ostatné osobné veci, ktoré poistenie bytového domu nekryje.

Nešťastná udalosť v Prešove, nám ukázala, že riziko výbuchu, hoci ide o výnimočný prípad, nastať môže. A zároveň, že môže dôjsť k totálnej škode na bytovom dome, pri ktorej vlastníci môžu prísť v jednom okamihu o všetko. Preto podceňovať poistenie bytového domu netreba, skôr naopak. Treba zvážiť všetky dostupné možnosti na poistnom trhu a využiť v rámci poistenia bytových domov maximum, aby bol daný bytový dom krytý so všetkými poistnými rizikami, pripoisteniami a benefitmi, ktoré poistný trh ponúka.         

Myslím, že záverom môžeme s čistým svedomím povedať, že komplexne vypracovaná poistná zmluva vám vie v prípade poistnej udalosti ušetriť nemalé finančné prostriedky, ktoré by v opačnom prípade museli znášať samotní vlastníci. Preto považujeme poistenie bytového domu za dôležitý aspekt v rámci ochrany bytových domov, aby boli chránené investície, ktoré prináša postupná obnova bytového domu a zároveň, aby ich vlastníci mali kryté uzatvorenou poistnou zmluvou.

V prípade vášho záujmu o revízie vašich poistných zmlúv nás môžete kontaktovať  prostredníctvom e-mailu : daniel.ferdinandy@insia.com, alebo na email klientskeho servisu agenturaferdinandy@agenturaferdinandy.comkde buď ja alebo moji zamestnanci vám do 24 hodín zašleme späť revízie vašich poistných zmlúv a nový návrh poistenia. Pre členov ZLSBD platí, že ich nové poistné zmluvy budú v porovnaní s nečlenmi výhodnejšie, na základe spolupráce ZLSBD s rôznymi poisťovňami. Taktiež ma môžete kontaktovať na telefónnom čísle : 0908 973 621 alebo mojich zamestnancov na nonstop telefónnej linke 0911 500 545.