Spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj mandatárom spoločenstiev prinášame vyjadrenie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky k základným daňovým a účtovným otázkam, ktoré môžu slúžiť ako stručný manuál ako pre spoločenstvá vlastníkov, tak aj pre ich mandatárov. V priloženom dokumente sa nachádzajú podstatné informácie o odvedení dani z príjmov, zdaňovaní príjmov z činnosti spoločenstva, daňovom priznaní a dani z príjmov právnickej osoby, ako aj o účtovníctve či účtovnej uzávierke.