Náš kmeňový člen – Qualita správa bytov, s. r. o. ponúka na svojej webovej stránke kompletný zoznam povinných revízií. Podávame vám ich v jednoduchom prehľade.

Revízie výťahov

Interval povinnej revízie výťahov 3 mesiace
Záťažové – odborné skúšky výťahov 3 roky
Úradné skúšky výťahov IBP 6 rokov

Požiarna ochrana

Preventívna požiarna prehliadka každý rok
Kontrola hasiacich prístrojov každý rok
Tlaková skúška hydrantov každý rok

Plynové rozvody

Kontrola plynových rozvodov od hlavného prívodu do stúpačky každý rok
Revízia plynových rozvodov 3 roky

Určené meradlá

Ciachovanie určených meradiel TÚV v bytoch 4 roky
Ciachovanie určených meradiel SV v bytoch 6 rokov
Ciachovanie určeného meradla spotreby SV na prípravu TÚV 4 roky
Ciachovanie určeného meradla na päte domu na SV 6 rokov

Elektrozvody a bleskozvody

Revízia elektrozvodov 5 rokov
Revízia bleskozvodov 4 roky