Voda je životodarná tekutina a tá, ktorá je určená na pitie, by mala byť čistá a zdravá. Ako čistota vody súvisí s výkonom správy bytových domov? Aké sú povinnosti správcu a vlastníkov? Pozrite si rozhovor s predsedom ZLSBD Marekom Perdíkom o hrozbách skrytých v rozvodoch pitnej vody, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí.