V májovom vydaní Obecných novín si môžete prečítať od predsedu ZLSBD JUDr. Mgr. Mareka Perdíka, ako správne vybaviť reklamáciu podanú voči ročnému vyúčtovaniu.

Podľa presného postupu budete vedieť, ako vybaviť reklamáciu v prípade výkonu správy a aj v prípade spoločenstva vlastníkov. Tiež sa dozviete, že vo vzťahu k vyúčtovaniu nie je explicitne zákonom určená povinnosť vyúčtovanie predložiť, ale len vykonať. Ako správca bytového domu oceníte informáciu, prostredníctvom akého vysvetlenia môžete zdôvodniť väčšinu nezrovnalostí v ročnom vyúčtovaní. A ak patríte aj medzi vlastníkov bytových domov, ktorí nie sú spokojní s vybavením reklamácie, tiež sa vám zídu odporúčania, čo treba skontrolovať.