Správcovia bytových domov by mali prijať od vlastníkov bytov reklamácie za nedoplatky. Vzhľadom na rast cien však reklamácie nemusia byť uznané. Ak má nejaký vlastník takýto dlh, je omyl, ak si myslí, že úhradu dlhuje správcovi alebo spoločenstvu ako právnickej osobe. Ak nejakú čiastku jeden vlastník neuhradil, uhradili ju za neho všetci ostatní vlastníci bytov v bytovom dome. Ak je dlžníkom, tak nie voči správcovi alebo predsedovi spoločenstva, ale voči ostatným vlastníkom v bytovom dome. Ako riešiť problém nedoplatkov a dlhov sa dozviete v relácii Ekonomika :24.